Dao phay cầu

Dao phay cầu 2me S229

Dao phay cầu 2me S229

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết

 

Code Short Description d1
Ø
mm
r
+0/-0.02
mm
d2
Øh6
mm
l2

mm
l1

mm


z
l3

mm
d3
Ø
mm
S2291.5XD4 1.50 mm x 4.0 mm 1.50 0.75 4 3 40 2 6.0 1.4
S2292.0XD3 2.00 mm x 3.0 mm 2.00 1.00 3 4 40 2 8.0 1.9
S2292.0XD4 2.00 mm x 4.0 mm 2.00 1.00 4 4 40 2 8.0 1.9
S2293.0XD3 3.00 mm x 3.0 mm 3.00 1.50 3 5 40 2 14.0 2.8
S2293.0XD6 3.00 mm x 6.0 mm 3.00 1.50 6 5 50 2 14.0 2.8
S2294.0XD4 4.00 mm x 4.0 mm 4.00 2.00 4 8 50 2 20.0 3.7
S2294.0XD6 4.00 mm x 6.0 mm 4.00 2.00 6 8 50 2 20.0 3.7
S2295.0XD5 5.00 mm x 5.0 mm 5.00 2.50 5 9 50 2 20.0 4.6
S2295.0XD6 5.00 mm x 6.0 mm 5.00 2.50 6 9 50 2 20.0 4.6
S2296.0 6.00 mm 6.00 3.00 6 10 50 2 20.0 5.5
S2298.0 8.00 mm 8.00 4.00 8 12 64 2 30.0 7.4
S22910.0 10.00 mm 10.00 5.00 10 14 70 2 32.0 9.2
S22912.0 12.00 mm 12.00 6.00 12 16 75 2 38.0 11.0
S22914.0 14.00 mm 14.00 7.00 14 32 90 2 44.0 13.0
S22916.0 16.00 mm 16.00 8.00 16 32 90 2 46.0 15.0