Dao phay cầu

Dao phay cầu 4me S534

Dao phay cầu 4me S534

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Code Short Description d1
Ø
mm
r
+0/-0.02
mm
d2
Øh6
mm
l2

mm
l1

mm


z
l3

mm
d3
Ø
mm
S5343.0 3.00 mm 3.00 1.50 6 5 50 4 14.0 2.8
S5344.0 4.00 mm 4.00 2.00 6 8 50 4 20.0 3.7
S5345.0 5.00 mm 5.00 2.50 6 9 50 4 20.0 4.6
S5346.0 6.00 mm 6.00 3.00 6 10 50 4 20.0 5.5
S5348.0 8.00 mm 8.00 4.00 8 12 64 4 30.0 7.4
S53410.0 10.00 mm 10.00 5.00 10 14 70 4 32.0 9.2
S53412.0 12.00 mm 12.00 6.00 12 16 75 4 38.0 11.0
S53414.0 14.00 mm 14.00 7.00 14 32 90 4 44.0 13.0
S53416.0 16.00 mm 16.00 8.00 16 32 90 4 46.0 15.0