Dao phay ngón

Dao phay phá thô HSSE-PM 4me C413

Dao phay phá thô HSSE-PM 4me C413

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Assortment    
 
Code Short Description d1
Ø
mm
d2
Øh6
mm
l2

mm
l1

mm


z
l3

mm
d3
Ø
mm
C4136.0 6.00 mm 6.00 6 13 57 4 - -
C4138.0 8.00 mm 8.00 10 19 69 4 - -
C41310.0 10.00 mm 10.00 10 22 72 4 - -
C41312.0 12.00 mm 12.00 12 26 83 4 - -
C41314.0 14.00 mm 14.00 12 26 83 4 37.5 11.5
C41316.0 16.00 mm 16.00 16 32 92 4 43.5 15.5
C41318.0 18.00 mm 18.00 16 32 92 4 43.5 15.5
C41320.0 20.00 mm 20.00 20 38 104 4 53.5 19.5
C41322.0 22.00 mm 22.00 20 38 104 4 53.5 19.5
C41325.0 25.00 mm 25.00 25 45 121 5 64.5 24.5
C41332.0 32.00 mm 32.00 32 53 133 6 72.5 31.0