Dao phay vát, chữ T

Dao phay chữ T -C800

Dao phay chữ T -C800

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Code Short Description B

mm
d1
Ø
mm

T
DIN650
d3
Ø
mm
l2

mm
l1

mm
d2
Øh6
mm


z
C80011.0X5.0 11.00 mm x 5.0 mm 4.0 11.00 5 4 6.5 53.5 10 6
C80012.5X6.0 12.50 mm x 6.0 mm 6.0 12.50 6 5 9 57.0 10 6
C80016.0X8.0 16.00 mm x 8.0 mm 8.0 16.00 8 7 12 62.0 10 6
C80018.0X10.0 18.00 mm x 10.0 mm 8.0 18.00 10 8 15 70.0 12 6
C80021.0X12.0 21.00 mm x 12.0 mm 9.0 21.00 12 10 18 74.0 12 8
C80025.0X14.0 25.00 mm x 14.0 mm 11.0 25.00 14 12 20 82.0 16 8
C80032.0X18.0 32.00 mm x 18.0 mm 14.0 32.00 18 15 26 90.0 16 8
C80040.0X22.0 40.00 mm x 22.0 mm 18.0 40.00 22 19 27 108.0 25 8
C80050.0X28.0 50.00 mm x 28.0 mm 22.0 50.00 28 25 34 124.0 32 8