Dao phay vát, chữ T

Dao phay vát góc 60  -S739

Dao phay vát góc 60 -S739

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Code Short Description
&Angle;
d1
Ø
mm
d2
Øh6
mm
l2

mm
l1

mm


z
S7393.0 3.00 mm 60° 3.00 3 9 40 2
S7394.0 4.00 mm 60° 4.00 4 12 50 2
S7395.0 5.00 mm 60° 5.00 5 15 50 2
S7396.0 6.00 mm 60° 6.00 6 16 50 2
S7398.0 8.00 mm 60° 8.00 8 20 64 2
S73910.0 10.00 mm 60° 10.00 10 22 70 2
S73912.0 12.00 mm 60° 12.00 12 25 75 2
S73916.0 16.00 mm 60° 16.00 16 32 90 2
S73920.0 20.00 mm 60° 20.00 20 38 100 2