Dao phay vát, chữ T

Dao phay vát mép - C830

Dao phay vát mép - C830

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Code Short Description
&Angle;
B

mm
d1
Ø
mm
l1

mm
d2
Øh6
mm


z
C83012.0X45 12.00 mm x 3.5 mm 45° 3.5 12.0 54 10 10
C83016.0X45 16.00 mm x 4.0 mm 45° 4.0 16.0 60 12 10
C83020.0X45 20.00 mm x 5.0 mm 45° 5.0 20.0 63 12 10
C83025.0X45 25.00 mm x 6.3 mm 45° 6.3 25.0 67 12 10
C83032.0X45 32.00 mm x 8.0 mm 45° 8.0 32.0 71 16 12
C83012.0X60 12.00 mm x 5.0 mm 60° 5.0 12.0 54 10 10
C83016.0X60 16.00 mm x 6.3 mm 60° 6.3 16.0 60 12 10
C83020.0X60 20.00 mm x 8.0 mm 60° 8.0 20.0 63 12 10
C83025.0X60 25.00 mm x 10.0 mm 60° 10.0 25.0 67 12 10
C83032.0X60 32.00 mm x 12.5 mm 60° 12.5 32.0 71 16 12