Dao phay vát, chữ T

Dao phay vát mép góc R -C700

Dao phay vát mép góc R -C700

Giá: Liên hệ

Thông tin chi tiết

Code Short Description
r
mm
d1
Ø
mm
d2
Øh6
mm
l1

mm


z
C7001.0 10.00 mm x 1.0 mm 1.00 10 10 60 4
C7001.5 10.00 mm x 1.5 mm 1.50 10 10 60 4
C7002.0 10.00 mm x 2.0 mm 2.00 10 10 60 4
C7002.5 10.00 mm x 2.5 mm 2.50 10 10 60 4
C7003.0 12.00 mm x 3.0 mm 3.00 12 12 60 4
C7003.5 12.00 mm x 3.5 mm 3.50 12 12 60 4
C7004.0 15.00 mm x 4.0 mm 4.00 15 12 60 4
C7005.0 18.00 mm x 5.0 mm 5.00 18 16 70 4
C7006.0 21.00 mm x 6.0 mm 6.00 21 16 70 4
C7007.0 24.00 mm x 7.0 mm 7.00 24 16 70 4
C7008.0 24.00 mm x 8.0 mm 8.00 24 16 70 4
C7009.0 28.00 mm x 9.0 mm 9.00 28 20 85 4
C70010.0 28.00 mm x 10.0 mm 10.00 28 20 85 4
C70012.0 35.00 mm x 12.0 mm 12.00 35 20 100 4
C70012.5 35.00 mm x 12.5 mm 12.50 35 20 100 4
C70014.0 42.00 mm x 14.0 mm 14.00 42 25 100 4
C70015.0 48.00 mm x 15.0 mm 15.00 48 25 105 5
C70016.0 48.00 mm x 16.0 mm 16.00 48 25 105 5
C70020.0 60.00 mm x 20.0 mm 20.00 60 32 115 6

 

Sản phẩm khác