Linh kiện chi tiết máy

Chi tiết máy

Chi tiết máy

 

Hệ thống dẫn nhiệt độ cao

he thong dan nhiet do cao

 

Linh kiện Gá, Jig

 

Trục và bạc dẫn của máy