Pin Gauge

Bộ dưỡng kiểm lỗ

Bộ dưỡng kiểm lỗ

 

 

Dưỡng kiểm lỗ làm bằng Ceramic

Dưỡng kiểm lỗ làm bằng thép hợp kim